wtorek, 10 lipca 2018

Zasady bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków specjalizowanych - czynności zakazane


Zasady bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków specjalizowanych - czynności zakazane


Podstawą bezpiecznej pracy przy obsłudze wózków jezdniowych wszelkiego rodzaju, w tym wózków specjalizowanych, jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad bhp. Dziś skupimy się na czynnościach zabronionych podczas prac ładunkowych wykonywanych za pomocą wózków specjalizowanych.Czynności zakazane w trakcie prac ładunkowych przy pomocowy wózków specjalizowanych


Podstawową zasadą, której operatorów wózka jezdniowego pod żadnym pozorem nie może łamać, jest zakaz podnoszenia ładunków o nieznanej masie i właściwościach. Z tego punktu wynika również kolejny - zakaz podnoszenia ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig wózka. Ponadto zabronione jest:

- podnoszenie ładunków przymocowanych/ związanych z podłożem, np. przymarzniętych, karczowanie korzeni,

- obsługiwanie niesprawnego wózka widłowego bądź takiego, który nie ma ważnej decyzji UDT;

- przystąpienie do pracy wózkiem jezdniowym, który nie ma ważnego wpisu konserwatora w książce konserwacji wózka;

- wykonywanie pracy wózkiem przy niedostatecznej widoczności;

- podnoszenie ładunku nad ludźmi, podnoszenie ludzi;
- wykonywanie pracy na nieprzystosowanym podłożu, a więc np. takim, którego pochylenie przekracza wartości dopuszczalne czy na podłożu o małej spoistości.

źródło opracowania - "Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach" Ryszard Tuchliński, Wydawnictwo KaBe, Krosno 2015
Więcej niezbędnych informacji na temat bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym zdobędziecie na naszych szkoleniach dla operatorów wózków widłowych. Każdy z pięciu wariantów szkolenia na wózki jezdniowe zakończony jest egzaminem UDT. Naszym kursantom gwarantujemy nielimitowaną ilość godzin praktyki w stałej cenie szkolenia, dostęp do naszego własnego sprzętu, doświadczoną i zaangażowaną kadrę szkoleniową oraz kompleksową organizację egzaminu. Należy pamiętać, że zdanie egzaminu to jedyna droga do zdobycia uprawnień do obsługi wózków jezdniowych ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Z Awans B.H.P. macie gwarancję doskonałego przygotowania do egzaminu i późniejszej pracy w charakterze operatora wózków. Po szczegóły dotyczące przebiegu szkolenia oraz dostępnych wariantów kursu zapraszamy na naszą stronę internetową - link.


W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami - zawsze chętnie doradzą i udzielą dodatkowych informacji i wyjaśnień. Dane kontaktowe dostępne są pod linkiem.

Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz