wtorek, 12 czerwca 2018

Wyposażenie ochronne żurawi


Dziś  kilka słów na temat zabezpieczeń żurawi, które nie są urządzeniami, ale ich zastosowanie chroni żuraw przed awariami bądź wypadkami, jak również, jeżeli mimo wszystko do takich dojdzie,  pozwala na zmniejszenie ich skutków.  Krótko mówiąc -  o wyposażeniu ochronnym żurawi.


Jakie jest wyposażenie ochronne żurawi?

Do wyposażenia ochronnego żurawi zaliczamy m.in.:

·         tarcze oporowe kół żurawia – stosowane w żurawiach na podwoziach ogumionych; w przypadku pęknięcia opony lub spadku ciśnienia zabezpieczają żuraw przed utratą stateczności;

·         wskaźnik udźwigu żurawia – służy do pokazywania operatorowi wielkości wysięgu i jednocześnie odpowiadającej temu wysięgowi wielkości udźwigu – dla każdego pochylenia wysięgnika;

·         wskaźnik pochylenia żurawia – umożliwia prawidłowe ustawienie żurawia do pracy bez niebezpiecznych przechyłów zagrażających utratą stateczności; zazwyczaj jest to poziomnica sferyczna – wskazuje kąt pochylenia żurawia we wszystkich kierunkach, z wyraźnie zaznaczonym kątem dopuszczalnym;

·         zabezpieczenie dojść i przejść w obrębie żurawia;

·          osłony;

·          tablice ostrzegawcze i informacyjne;

·          oznakowanie żurawia;

·          sprzęt przeciwpożarowy;

·          środki pierwszej pomocy.Jak należy przeprowadzić kontrolę wskaźnika udźwigu żurawia?

Kontrola wskaźnika udźwigu powinna być przeprowadzona przynajmniej w dwóch punktach krzywej udźwigów, tzn. dla minimalnego i maksymalnego wysięgu. Należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
       wypoziomować żuraw i ustawić wysięgnik wzdłuż osi żurawia;
        obciążyć hak żurawia w celu spowodowania naciągu lin i nadania im kierunku pionowego;
        stalową taśmą mierniczą zmierzyć wysięg, a następnie z wykresu określić dopuszczalny udźwig, uwzględniając odkształcenia konstrukcji żurawia;
        zawiesić na haku obciążenie równe udźwigowi dla danego wysięgu i ponownie zmierzyć wysięg;
        jeżeli zmierzona wielkość wysięgu przy danym udźwigu odpowiada dokumentacji (wykresowi udźwigów lub tabeli udźwigów), skontrolować wskazania wskaźnika udźwigów;
        w przypadku braku pokrycia się wskazówki z odpowiednim udźwigiem należy wyregulować wskaźnik na tabliczce.

Szkolenia z obsługi żurawi samojezdnych kategoria UDT II Ż

Wszystkich zainteresowanych zdobyciem uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych II Ż zapraszamy na nasze szkolenia dla przyszłych operatorów żurawi. Kurs zakończony jest egzaminem UDT, a pozytywny wynik oznacza zdobycie uprawnień ważnych bezterminowo na terenie całej Polski. Zajęcia prowadzone są  przez doświadczoną kadrę szkoleniową. Uczestnikom szkolenia zapewniamy dostęp do naszego własnego sprzętu, atrakcyjne ceny i możliwość skorzystania z dodatkowych seminariów. Szczegóły oferty na stronie.

Zapraszamy już dziś.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz