niedziela, 3 czerwca 2018

Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem


Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem

Jednym z zagadnień pojawiających się na egzaminie UDT na ładowarki teleskopowe (wózki  jezdniowe ze zmiennym wysięgiem)  jest udźwig rzeczywisty.  Postanowiliśmy więc  przypomnieć kilka podstawowych informacji dotyczących tej kwestii. Zaczniemy oczywiście od definicji.Co to jest udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej?

Jak podaje Ryszard Tuchliński w książce "Wózki jezdniowe napędzane specjalizowane w pytaniach i odpowiedziach":

"Udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej to określona przez producenta maksymalna masa ładunku, wyrażona w kilogramach, którą wózek może transportować lub przenosić dla określonych wartości:

        odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł;

        wysięgu;

        wysokości podnoszenia."

Co istotne, udźwig rzeczywisty może być mniejszy lub równy udźwigowi nominalnemu. Udźwig rzeczywisty jest mniejszy od udźwigu nominalnego, jeżeli przynajmniej jeden parametr: odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł, wysięg lub wysokość podnoszenia przekracza wartość nominalną.

Jak określić zdolność udźwigową wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem?

Zdolność udźwigową wózka jezdniowego operator może określić na podstawie nomogramu udźwigu - opracowanego przez producenta wózka. Może mieć formę wykresu, diagramu bądź tabeli. Zdolność udźwigową określa się oczywiście dla określonych wymiarów ładunku, wysokości podnoszenia i wysięgu - w ten sposób operator określa udźwig rzeczywisty wózka.


Należy pamiętać, że praca wózkiem bez nomogramu udźwigu jest zabroniona.  A gdzie należy szukać nomogramu udźwigu? Nomogram udźwigu  powinien znajdować się w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka oraz   na stanowisku operatora (tabliczka znamionowa) 

Jak odczytujemy wartości udźwigu rzeczywistego z nomogramu udźwigu?

Przystępując do odczytania wartości udźwigu rzeczywistego musimy w pierwszej kolejności wiedzieć, na jaką wysokość oraz na jakim wysięgu będzie przeprowadzany załadunek, a więc znać dwie podstawowe wartości - wysokość podnoszenia oraz wysięg rzeczywisty. Wówczas bez problemu może sprawdzić na wykresie udźwigu, jaki udźwig rzeczywisty odpowiada tym dwóm parametrom. Pamiętajmy, że do pracy możemy przystąpić tylko wówczas, kiedy odczytana z wykresu wartość udźwigu jest mniejsza bądź równa masie transportowanego ładunku. 


Więcej materiałów szkoleniowych, niezbędnych wiadomości oraz dużo praktyki na naszych  kursach przygotowujących do zdobycia uprawnień na ładowarki teleskopowe - szczegóły na stronie

Zapraszamy już dziś!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz