niedziela, 3 czerwca 2018

Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem


Udźwig rzeczywisty wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem

Jednym z zagadnień pojawiających się na egzaminie UDT na ładowarki teleskopowe (wózki  jezdniowe ze zmiennym wysięgiem)  jest udźwig rzeczywisty.  Postanowiliśmy więc  przypomnieć kilka podstawowych informacji dotyczących tej kwestii. Zaczniemy oczywiście od definicji.Co to jest udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej?

Udźwig rzeczywisty ładowarki teleskopowej to określona przez producenta maksymalna masa ładunku, wyrażona w kilogramach, którą wózek może transportować lub przenosić dla określonych wartości:

        odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł;

        wysięgu;

        wysokości podnoszenia.

Co istotne, udźwig rzeczywisty może być mniejszy lub równy udźwigowi nominalnemu. Udźwig rzeczywisty jest mniejszy od udźwigu nominalnego, jeżeli przynajmniej jeden parametr: odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł, wysięg lub wysokość podnoszenia przekraczają wartość nominalną.

Jak określić zdolność udźwigową wózka jezdniowego ze zmiennym wysięgiem?

Zdolność udźwigową wózka jezdniowego operator może określić na podstawie nomogramu udźwigu - opracowanego przez producenta wózka wykresu, diagramu, tabeli czy innej formy graficznej. Zdolność udźwigową określa się oczywiście dla określonych wymiarów ładunku, wysokości podnoszenia i wysięgu - w ten sposób operator określa udźwig rzeczywisty wózka.

Należy pamiętać, że każdy rodzaj wózka jezdniowego obowiązkowo musi posiadać nomogram udźwigu! Praca wózkiem bez nomogramu jest zabroniona.  Nomogram udźwigu znajduje się w dokumentacji techniczno-ruchowej wózka oraz  obowiązkowo musi być umieszczony na stanowisku operatora w formie tabliczki znamionowej.

Jak odczytujemy wartości udźwigu rzeczywistego z nomogramu udźwigu?

Aby odczytać wartości udźwigu rzeczywistego z nomogramu udźwigu operator:

        określa, na jaką wysokość i na jakim wysięgu musi przeprowadzić załadunek;

        sprawdza na nomogramie (wykresie udźwigów), jaki udźwig rzeczywisty odpowiada danemu zakresowi wysokości podnoszenia i wysięgu rzeczywistego.

Jeżeli odczytana wartość udźwigu rzeczywistego jest mniejsza lub równa masie podnoszonego ładunku, prace ładunkowe można przeprowadzić.

Jeżeli udźwig rzeczywisty ma wartość mniejszą od ciężaru ładunku, praca ładunkowa jest zabroniona. 

Jeżeli ustalony udźwig rzeczywisty wózka dla danych warunków eksploatacyjnych jest niższy niż masa ładunku przeznaczonego do załadowania, operator:

  1.  nie przystępuje do załadunku;
  2.  o przyczynie melduje przełożonemu.

Warto zaznaczyć, że za wypadek spowodowany przystąpieniem do załadunku w sytuacji, w której udźwig rzeczywisty wózka jest niższy niż masa ładunku, odpowiada wyłącznie operator!Więcej materiałów szkoleniowych, niezbędnych wiadomości oraz dużo praktyki na naszych  kursach przygotowujących do zdobycia uprawnień na ładowarki teleskopowe - szczegóły na stronie.Zapraszamy już dziś!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz