poniedziałek, 25 czerwca 2018

Mieszanka paliwowa do piły spalinowej


Mieszanka paliwowa do piły spalinowej

Dziś kilka podstawowych informacji na temat sporządzania mieszanki paliwowej do piły spalinowej oraz zasad bezpiecznego napełniania zbiorników paliwa i oleju.

Tak jak w przypadku wszystkich maszyn czy urządzeń, przed przystąpieniem do eksploatacji i napełnieniem zbiornika z paliwem, pierwszą podstawową czynnością, jaką powinien wykonać obsługujący piłę spalinową, jest dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi producenta piły. Dopiero po wnikliwej lekturze instrukcji, można przystąpić do przygotowania mieszanki paliwowej o określonym składzie.


Jakie są skutki zastosowania niewłaściwej mieszanki paliwowej w pile spalinowej?

Niewłaściwy skład mieszanki paliowej może doprowadzić do zatarcia silnika - w przypadku, kiedy zastosujemy za mało oleju, albo do silnego dymienia i utrudnionego zapłonu - w przypadku, kiedy oleju użyjemy  za dużo. Co ważne, większość producentów pilarek spalinowych zaleca sporządzanie mieszanki w stosunku  1:50 tj. na 50 litrów paliwa 1 litr oleju.

Właściwe proporcje do przygotowania mieszanki paliwowej znajdują się w instrukcji obsługi każdej pilarki.

Zasady przygotowania mieszanki paliwowej do piły spalinowej

Należy pamiętać, że czas magazynowania mieszanki paliwowo-olejowej jest ograniczony. Spowodowane jest to zachodzącymi reakcjami chemicznymi, będącymi przyczyną starzenia się przygotowanej mieszanki. Gotową mieszankę należy przechowywać nie dłużej jak od 2 do 4 tygodni w specjalnych, przystosowanych do tego celu zbiornikach. Z czasem właściwości paliwa pogarszają się. Co więcej, olej ma tendencję do opadania na dno zbiornika, przez co pogarsza się smarowanie silnika.Podstawowe zasady bezpiecznego napełniania zbiorników paliwa i oleju w pile spalinowej

Ø  Przed przystąpieniem do tankowania należy wyłączyć silnik.

Ø   Należy zaczekać by silnik ostygł.

Ø   Nie należy dopuścić do kontaktu oczu i skóry z paliwem i olejami.

Ø   Nie należy  wdychać oparów paliwa.

Ø  Należy uważać, aby paliwo lub olej nie przedostało się do podłoża.

Ø   Nie wolno tankować w zamkniętych pomieszczeniach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od miejsca pracy.

Ø  Należy pamiętać, aby dokładnie przekręcać korki wlewowe.

Należy pamiętać, że każde napełnianie paliwem powinno wiązać się z uzupełnieniem zbiornika oleju smarującego łańcuch tnący.  

Szkolenie z obsługi piły spalinowej

Więcej niezbędnych informacji na temat bezpiecznej eksploatacji piły spalinowej zdobędziecie na naszych szkoleniach z obsługi piły. Kurs adresujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i zorganizowanych grup - w tym członków Ochotniczych Straży Pożarnych, pracowników Leśnictwa i Nadleśnictwa, Urzędu Odpadów Komunalnych czy Urzędu Dróg i Komunikacji. Zajęcia prowadzą doświadczeni Instruktorzy, a dużą część szkolenia stanowią zajęcia praktyczne. Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę internetową - link.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz