niedziela, 22 kwietnia 2018

Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów


Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów

Podesty ruchome przejezdne znajdują szerokie zastosowanie. Z tego też powodu posiadanie uprawnień do obsługi podestów, a więc podniesienie kwalifikacji i zdobycie  umiejętności pożądanych przez pracodawców, wiąże się z poprawą swojej  sytuacji na rynku pracy.Jakie jest zastosowanie podestów przejezdnych?

Podesty ruchome przejezdne  służą do wykonywania prac na platformie roboczej. To dzięki specjalnej konstrukcji podestu możliwa jest zmiana położenia platformy roboczej, co oznacza możliwość zmiany miejsca wykonywania pracy.

Podesty przejezdne, ze względu na swoją uniwersalność, znajdują szerokie zastosowanie - mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Podesty przejezdne używane są między innymi do wykonywania:

ü    prac konserwacyjnych konstrukcji masztowych, wieżowych, kominowych, mostowych, dźwignicowych;
ü   prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków;

ü   montażu dociepleń budynków, pokryć dachowych, rynien;
ü   napraw i konserwacji oświetleń ulicznych;

ü   napraw linii energetycznych i telefonicznych;

ü   montażu i napraw instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych we wszelkiego rodzaju halach produkcyjnych, magazynowych i innych budynkach;

ü   przycinania drzew - szczególnie pomoce do przycinki drzew w parkach czy drzew rosnących przy drogach;

ü   montażu reklam, dekoracji świątecznych;

ü   wykonywania akcji gaśniczych, ratunkowych itp.

Jakie cechy decydują o uniwersalności podestów?

Jak możemy przeczytać w książce Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych" o uniwersalności podestów decydują m.in. takie cechy jak:

Ø  mobilność w terenie – która zależy m.in. od konstrukcji układu jezdnego i napędowego podestu; napęd na wszystkie koła jest najkorzystniejszy w przypadku poruszania się po nierównym terenie – wówczas oderwania koła/kół nie skutkują utratą możliwości przekazywania siły napędowej z podłoża;

Ø   zwrotność – ta z kolei zależy od cech konstrukcyjnych układu skrętu (od liczby kół skrętnych oraz od sposobu w jaki koła ulegają skręcaniu; pamiętajmy, że najlepszą zwrotność daje możliwość niezależnego skrętu wszystkich czterech kół);

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej poza zarys podwozia – daje nam możliwość pracy na platformie roboczej w miejscach, w których znajdują się przeszkody niemożliwe do ominięcia podestem;

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej przez otwory w dachach, stropach.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych?

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień operatora podestów, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi podestów - kategorie UDT  IP i IIP. Nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne upoważniające do obsługi podestów. Co ważne, legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły oferty dostępne są pod linkami:Zapraszamy!

W tekście wykorzystano materiały z książki Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz