niedziela, 22 kwietnia 2018

Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów


Uniwersalne zastosowanie podestu ruchomego przejezdnego - cechy podestów

Podesty ruchome przejezdne znajdują szerokie zastosowanie. Z tego też powodu posiadanie uprawnień do obsługi podestów, a więc podniesienie kwalifikacji i zdobycie  umiejętności pożądanych przez pracodawców, wiąże się z poprawą swojej  sytuacji na rynku pracy.Jakie jest zastosowanie podestów przejezdnych?

Podesty ruchome przejezdne są urządzeniami służącymi do wykonywania prac na platformie roboczej. Specjalna konstrukcja podestu umożliwia zmianę położenia platformy roboczej, a więc zmianę miejsca wykonywania pracy. Podesty przejezdne, ze względu na swoją uniwersalność, znajdują szerokie zastosowanie - mogą być przystosowane zarówno do pracy na otwartym powietrzu, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Podesty przejezdne używane są między innymi do wykonywania:

ü    kontroli stanu technicznego oraz odnawiania powłok ochronnych konstrukcji masztowych, wieżowych, kominowych, mostowych, dźwignicowych;

ü   montażu dociepleń budynków, pokryć dachowych, rynien;

ü   prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków;

ü   napraw i konserwacji oświetleń ulicznych;

ü   napraw linii energetycznych i telefonicznych;

ü   montażu i napraw instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i przeciwpożarowych w halach produkcyjnych i sportowych, dworcach i innych budynkach użyteczności publicznej;

ü   przycinania drzew w parkach, na skwerach, przy drogach;

ü   montażu reklam, dekoracji świątecznych;

ü   kontroli poszycia kadłubów statków;

ü   wykonywania akcji gaśniczych, ratunkowych itp.

Jakie cechy decydują o uniwersalności podestów?

O uniwersalności podestów decydują m.in. takie cechy jak:

Ø  mobilność w terenie – zależy od konstrukcji układu jezdnego i napędowego podestu; napęd na wszystkie koła umożliwia najlepszą trakcję po nierównym terenie – oderwania koła/kół nie powoduje utraty możliwości przekazywania siły napędowej z podłoża;

Ø   zwrotność – zależy od cech konstrukcyjnych układu skrętu (od liczby kół skrętnych, od sposobu w jaki koła ulegają skręcaniu; największą zwrotność daje możliwość niezależnego skrętu wszystkich czterech kół);

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej poza zarys podwozia – możliwość pracy na platformie roboczej w miejscach, w których znajdują się przeszkody niemożliwe do ominięcia podestem;

Ø   możliwość przemieszczania platformy roboczej przez otwory w dachach, stropach.

Jak zdobyć uprawnienia do obsługi podestów ruchomych?

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień operatora podestów, zapraszamy na nasze szkolenia z obsługi podestów - kategorie UDT  IP i IIP. Nasze szkolenia zakończone są egzaminem UDT, dzięki któremu można zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne upoważniające do obsługi podestów. Co ważne, legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski. Szczegóły oferty dostępne są pod linkami:Zapraszamy!

W tekście wykorzystano materiały z książki Waldemara Polko "Konserwacja podestów ruchomych przejezdnych".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz