środa, 25 kwietnia 2018

Hakowiec czy bramowice?


Hakowiec czy bramowice?


Zarówno hakowce  jak i bramowce należą do grupy dźwigników przemysłowych montowanych na pojeździe. Służą do przemieszczania ładunków - zwykle na niewielką wysokość. Hakowce charakteryzuje dość duża uniwersalność - pozwalają na pracę  z kontenerami o masie do ok. 30 t. W bramowcach zaś zastosowanie ramion bramy wiąże się z ograniczeniami parametrów kontenerów możliwych do obsługi. Zasada działania dźwigników montowanych na pojeździe


Ø  dźwigniki wyposażone są w układy i elementy niezbędne do przeprowadzania operacji z użyciem kontenerów, do jakich zostały zaprojektowane;

Ø   dźwigniki posiadają napęd hydrauliczny, poprzez który, za pośrednictwem urządzeń sterowniczych, odbywa się sterowanie ich funkcjami;

Ø   bezpieczeństwo pracy zapewniają mechaniczne, hydrauliczne i elektryczne urządzenia zabezpieczające;

Ø   nowe dźwigniki przemysłowe nie emitują podczas pracy ciśnienia akustycznego powyżej 70 dB.

Zasada działania hakowców


Ø  służą do wciągania, zestawiania, opróżniania i transportu kontenerów;

Ø   kontakt ze sworzniem zaczepu kontenera ma hak (zaczep) wieńczący ramię teleskopowe, mocowane i suwane po prowadnicach w ramieniu głównym;

Ø   ramię główne zespolone jest z ruchomą ramą wywrotu, a ta z ramą główną;

Ø   układ ramion napędza para głównych siłowników hydraulicznych, a ramię teleskopowe – siłownik hydrauliczny (wypychania) umieszczony w ramieniu głównym;

Ø   kontener przesuwany jest po rolkach prowadzących, przymocowanych do ramy głównej, która stanowi łoże dla kontenera;

Ø   na ramie wywrotu umieszcza się urządzenia zaczepowo-blokujące.

Zasada działania bramowców


Ø  służą do wciągania, zestawiania, opróżniania i transportu kontenerów – podczas wszystkich operacji zachowując ich pozycję poziomą;

Ø   kontakt ze sworzniami  zaczepowymi kontenera mają kolucha łańcuchów, które mocowane są do ramion bramy dźwignika;

Ø   ramiona mogą być konstruowane jako:

        stałe,

       teleskopowe,

       mocowane przegubowo;

Ø   podczas operacji ramiona wykonują ruch o kącie ok. 110°;

Ø   każde z ramion napędza siłownik hydrauliczny;

Ø   niezbędne jest stosowanie rozkładanych tylnych nóg podporowych, które stabilizują i obciążają tylną oś (osie) pojazdu.

Materiał opracowany na podstawie książki Juliusza Piaseckiego "Dźwigniki montowane na pojeździe - hakowce i bramowce".

Szkolenia dla konserwatorów hakowców i bramowców


Wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z konserwacją hakowców i bramowców zapraszamy na nasze szkolenia na konserwatorów dźwigników montowanych na pojeździe.  Kurs zakończony jest egzaminem UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji hakowców i bramowców - legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski.  Wszystkie niezbędne informacje na temat szkolenia dostępne są pod linkiem. Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz