środa, 25 kwietnia 2018

Hakowiec czy bramowice?


Hakowiec czy bramowice?


Zarówno hakowce  jak i bramowce należą do grupy dźwigników przemysłowych montowanych na pojeździe. Służą do przemieszczania ładunków - zwykle na niewielką wysokość. Hakowce charakteryzuje dość duża uniwersalność - pozwalają na pracę  z kontenerami o masie do ok. 30 t. W bramowcach zaś pojawiają się pewne ograniczenia -  zastosowanie ramion bramy wiąże się z ograniczeniami parametrów kontenerów możliwych do obsługi. Zasada działania dźwigników montowanych na pojeździe

Zacznijmy od omówienia ogólnych zasad działania dźwigników montowanych na pojeździe. Dźwigniki te zostały tak zaprojektowane i skonstruowane z takich elementów i układów, aby możliwe było przeprowadzanie operacji z użyciem kontenerów. Sterowanie funkcjami dźwigników możliwe jest  dzięki napędowi hydraulicznemu, zaś bezpieczeństwo pracy gwarantują zastosowane urządzenia zabezpieczające (mechaniczne, hydrauliczne oraz elektryczne). 

Zasada działania hakowców

Hakowce przeznaczone są do wciągania, zestawiania, opróżniania oraz transportu kontenerów. Kontenery wyposażone są w zaczepy. Służą one do zamocowania kontenera na haku (zaczepie) dźwignika, który znajduje się na ramieniu teleskopowym. Ramię teleskopowe zamocowane jest i porusza się po prowadnicach w ramieniu głównym. To ostatnie zespolone jest z kolei z ruchomą ramą wywrotu, a ta z ramą główną. Za pracę układu ramion odpowiada para głównych siłowników hydraulicznych, zaś za pracę ramienia teleskopowego - siłownik hydrauliczny znajdujący się w ramieniu głównym. Do ramy głównej hakowca przymocowane są rolki prowadzące - to właśnie po nich przesuwany jest kontener. Urządzenia zaczepowo-blokujące znajdują się zaś na ramie wywrotu. 


Zasada działania bramowców

Bramowce, tak jak i hakowce, służą do wciągania, zestawiania, opróżniania i transportu kontenerów, przy czym podczas wszystkich operacji zachowują pozycję poziomą kontenera. Kontener wyposażony jest w sworznia zaczepowe. Służą one do zamocowania kontenera na koluchach łańcuchów bramowca. Łańcuchy mocowane są do ramion bramy dźwignika. Ramiona bramowców mogą być stałe, teleskopowe bądź mocowane przegubowo. Napędzane są za pomocą siłowników hydraulicznych. W przypadku bramowców konieczne jest zastosowanie rozkładanych tylnych nóg podporowych. Ich zadaniem jest stabilizacja i obciążenie tylnej osi pojazdu. 

Materiał opracowany na podstawie książki Juliusza Piaseckiego "Dźwigniki montowane na pojeździe - hakowce i bramowce".

Szkolenia dla konserwatorów hakowców i bramowców


Wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z konserwacją hakowców i bramowców zapraszamy na nasze szkolenia na konserwatorów dźwigników montowanych na pojeździe.  Kurs zakończony jest egzaminem UDT. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji hakowców i bramowców - legitymacja UDT ważna jest bezterminowo na terenie całej Polski.  Wszystkie niezbędne informacje na temat szkolenia dostępne są pod linkiem. Zapraszamy!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz