wtorek, 6 lutego 2018

Karty oceny palet EUR


Karty oceny palet EUR


Każdy podmiot wprowadzający palety EUR do obrotu zobowiązany jest do korzystania jedynie z palet posiadających certyfikację legalności. Standardy palet EUR  wprowadzanych na polski rynek określone są przez stosowne normy.  Szczegółowe wiadomości na temat rynku palet w Polsce , norm i uwarunkowań prawnych palet znajdujących się w obrocie, typów palet oraz cech identyfikujących palety EUR  przekazujemy naszym kursantom podczas szkolenia z identyfikacji palet EUR. Dziś naszą uwagę skupimy na zagadnieniach związanych z kartami oceny palet.


KARTY OCENY PALET - typy palet EUR

Wszystkie typy palet EUR podlegają tym samym kryteriom oceny. Poszczególne typy palet różnią się konstrukcją i wymiarami, ale wszystkie muszą spełniać te same rygorystyczne normy wytrzymałościowe.
Karty oceny palet podzielone zostały na cztery grupy:
• typy palet EUR
• cechy prawidłowej palety EUR
• uszkodzenia dopuszczalne w paletach
• wady dyskwalifikujące palety z obiegu.
Zadaniem kart jest umożliwienie szybkiej oceny identyfikowalności palet oraz sposobu ich klasyfikacji wszystkim użytkownikom systemu obrotu palet EUR.  
Do zespołu cech potwierdzających oryginalność palety EUR należą:
- znak EUR w owalu na prawym wsporniku;
- oznaczenie kolei bądź EPAL w owalu na lewym wsporniku;
- prawidłowe oznaczenia, numer licencji producenta oraz rok i miesiąc produkcji, klamra, gwóźdź naprawczy na środkowym wsporniku dla palet naprawianych. Gwóźdź naprawczy potwierdza autentyczność palety, jak również zachowanie przez paletę wymaganych parametrów.

SZKOLENIE ZARZĄDZENIE I OBRÓT PALETAMI. Identyfikacja palet EUR i EPAL

Wszystkich zainteresowanych tematyką identyfikacji palet, a w szczególności osoby odpowiedzialne w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet,  zapraszamy na szkolenie z zarządzania i obrotu paletami, identyfikacja palet EUR i EPAL.  Nasi specjaliści nauczą Was, jak rozróżnić palety legalne od palet sfałszowanych oraz jakie uszkodzenia dyskwalifikują paletę z użytku.
Kurs organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta.
Niezbędne informacje na temat szkolenia znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem. Zapraszamy. W celu ustalenia szczegółów współpracy, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz