wtorek, 6 lutego 2018

Karty oceny palet EUR


Karty oceny palet EUR


Każdy podmiot wprowadzający palety EUR do obrotu zobowiązany jest do korzystania jedynie z palet posiadających certyfikację legalności. Standardy palet EUR  wprowadzanych na polski rynek określone są przez stosowne normy.  Szczegółowe wiadomości na temat rynku palet w Polsce , norm i uwarunkowań prawnych palet znajdujących się w obrocie, typów palet oraz cech identyfikujących palety EUR  przekazujemy naszym kursantom podczas szkolenia z identyfikacji palet EUR. Dziś naszą uwagę skupimy na zagadnieniach związanych z kartami oceny palet.


KARTY OCENY PALET - typy palet EUR

Pamiętajmy, że do wszystkich typów palet EUR mają zastosowanie te same kryteria ocen. Pomimo tego, że poszczególne typy palet mogą mieć nieco inną konstrukcję bądź wymiary, wszystkie podlegają tym samym normom wytrzymałościowym. 
Karty oceny palet podzielone zostały na cztery grupy:
• typy palet EUR
• cechy prawidłowej palety EUR
• uszkodzenia dopuszczalne w paletach
• wady dyskwalifikujące palety z obiegu.
Korzystanie z kart oceny palet umożliwia szybsze zidentyfikowanie palet oraz ich klasyfikację. 

Oryginalna paleta EUR musi posiadać znak EUR w owalu na prawym wsporniku, oznaczenie kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku, właściwe oznaczenia - numer licencji producenta, rok i miesiąc produkcji, klamrę, gwóźdź naprawczy na środkowym wsporniku dla palet naprawianych. 

SZKOLENIE ZARZĄDZENIE I OBRÓT PALETAMI. Identyfikacja palet EUR i EPAL

Wszystkich zainteresowanych tematyką identyfikacji palet, a w szczególności osoby odpowiedzialne w firmie za gospodarkę paletową oraz przepływ i identyfikację palet,  zapraszamy na szkolenie z zarządzania i obrotu paletami, identyfikacja palet EUR i EPAL.  Nasi specjaliści nauczą Was, jak rozróżnić palety legalne od palet sfałszowanych oraz jakie uszkodzenia dyskwalifikują paletę z użytku.
Kurs organizujemy na terenie naszej hali szkoleniowej w Łodzi oraz na terenie firmy klienta.
Niezbędne informacje na temat szkolenia znajdziecie na naszej stronie internetowej pod linkiem. Zapraszamy. W celu ustalenia szczegółów współpracy, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz