czwartek, 6 lipca 2017

Jak wygląda praca operatora dźwigu towarowo-osobowego?


Jak wygląda praca operatora dźwigu towarowo-osobowego?


Przed rozpoczęciem kursu dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych (wind towarowych) warto zapoznać się z informacjami na temat tego, jak wygląda praca operatora dźwigu towarowo-osobowego. Jakie są obowiązki i zadania obsługującego windę towarową? W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na postawione pytania.  Materiał opiera się na książce Kazimierza Buczka "Obsługa dźwigów", Wydawnictwo KaBe, Krosno 2007

Obowiązki i zadania obsługującego widny towarowo-osobowe

Osoba posiadająca uprawnienia do obsługi wind (dźwigów) towarowo-osobowych musi przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dzięki temu zapewni zarówno sobie samej, jaki i osobom postronnym,  bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poniżej wypunktujemy główne zasady pracy operatora dźwigu, na które uwagę zwrócił Kazimierz Buczek w książce "Obsługa dźwigów":

"•       Ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi danego typu dźwigu.

        Eksploatowanie dźwigu zgodnie z jego przeznaczeniem.

        Przestrzeganie, aby masa przewożonych ładunków nie była większa od dopuszczalnego udźwigu kabiny.

        Przestrzeganie, aby transportowane ładunki nie wystawały poza obręb kabiny.

       Odpowiednie zabezpieczenie przewożonych na wózkach ładunków - tak, aby w czasie ich transportu nie przemieszczały się – koła wózków zablokowane, dyszel wózka ustawiony w poprzek do drzwi przystankowych.

       Zapewnienie, aby umieszczony na drzwiach przystankowych dźwigu numer rejestracyjny oraz dopuszczalny udźwig były dobrze czytelne."

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący powinien pamiętać o kilku podstawowych czynnościach. Przede wszystkim powinien sprawdzić wpis w książce obsługi dźwigu, zapoznać się z masą transportowanego ładunku oraz przeprowadzić obsługę techniczną codzienną. Wszelkie usterki czy nieprawidłowe działanie dźwigu operator powinien wpisać do książki zdawczo-odbiorczej oraz zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub konserwatorowi. Operator nie może pracować niesprawnym dźwigiem. 


Jakie są obowiązki obsługującego windę w czasie pracy?


Należy przede wszystkim pamiętać, że osoba obsługująca dźwig towarowo-osobowy w czasie pracy nie może opuścić swojego stanowiska pracy ani też zlecić obsługę dźwigu osobom postronnym. W trakcie transportu osób operator powinien zwrócić szczególną uwagę na to, aby osoby te nie opierały się o ściany kabiny bądź szybu czy o drzwi kabiny. Powinien również tak rozmieścić transportowane towary, aby kabina była równomiernie obciążona.  

Jakie są obowiązki obsługującego dźwig po zakończeniu pracy?


Ostatnią poruszoną dziś kwestią będą obowiązki operatora windy po zakończeniu pracy. Po sprowadzeniu kabiny do przystanku postoju stałego operator powinien sprawdzić stan czystości windy i w razie potrzeby usunąć ewentualne pozostałości przewożonych ładunków. Po wyłączeniu dźwigu z napięcia musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dźwigu - w żadnym wypadku osoby postronne nie powinny mieć możliwości uruchomienia windy. Nie można zapomnieć również o dokonaniu wpisu w książce zdawczo-odbiorczej - należy odnotować w niej informacje na temat aktualnego stanu technicznego dźwigu oraz na temat ewentualnych usterek. 

Jeśli po przeczytaniu dzisiejszego wpisu  nasunęły się Wam jeszcze inne pytania czy wątpliwości związane z pracą operatora wind czy bezpośrednio z kursem dla operatorów dźwigów towarowo-osobowych, zachęcamy do podzielenia się nimi pod postem lub do kontaktu z naszymi Instruktorami , którzy zawsze chętnie służą pomocą, wskazówkami i wyjaśnieniami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz